Letní kanban-of-code

Posted on 09/20/2012.

V létě jsem strávil několik týdnů prací doma a vyskoušel jsem projektové řízení pomocí kanban metodiky. Kanban (看板), doslova znamená "cedule" a je to koncept úzce spojený se systémem výroby Just In Time (JIT) z Toyoty.

Sepsali jsme úkoly ze všech projektů na štítky. Typ úkolu byl reprezentovaný barvou štítku. Vše bylo na nástěnce 0.8x2.5m, velikost štítku zhruba 5x10cm. Nástěnka byla rozdělena na 3 sloupce, které odpovídali stupni realizace úkolu: Nový úkol, V realizaci Hotovo. Každý jsme měli na starosti určité typy činností a patřili nám jinak barevné stítky. Cílem bylo své štítky přesunout ze sloupce Nový do sloupce Hotovo. Byla to dobrá motivace pokroku na více projektech, které bylo potřeba dodělat. Horizontálně nástěnka byla rozdělena nejprve podle projektů, kde v jednom řádku bylo vícebarenvých štítků. Pak jsme to změnili podle typu úkolu, a výstup byl mnohem přehlednější. Celkem jsme realizovali za 3 týdny 67 úkolů na 14 projektech.