Dokončení Diplomové práce

Posted on 05/01/2013.

Po několika měsících práce jsem dokončil a odevzdal diplomovou práci na téma Návrh privátní IaaS cloudové platformy. V teoretické části rozebírám historii a rozdělení virtualizace a cloudových technologií. V praktické části následuje souhrn reálného nasazení vybrané virtuliazační plaformy OpenStack v prostředí sítové labořatoře CEPSOS při UHK FIM.