Publikované práce

Diplomová práce / 2013

Diplomová práce se zaměřuje na problematiku virtualizace a cloudových služeb. Jedná se o dynamickou oblast, která poslední dobou prochází bouřlivým vývojem, jak po technické,tak po obchodní stránce. Teoretická část práce popisuje historii virtualizace a hlavní virtualizační a cloudové řešenísohledem na jejich dopad na trh s těmito technologiemi.

V praktické části se vyberevhodné řešenípro realizaci privátní IaaS platformy. Vybraná platforma se pak nasadí do dvou referenčních instalací. První instalace bude vevizualizovaném prostředí VirtualBox. Druhá referenční instalace bude v síťové laboratoři CEPSOS při UHK FIM.

Bakalářská práce / 2010

Cílem této bakalářské práce je vytvoření webové aplikace pro správu a vyhledávání digitálních zdrojů. Aplikace bude mít jasně definovanou sémantickou vrstvu, která je dostatečně pružná a spolupracuje s ostatními metadatovými standardy.

Pro vytvoření a správu digitálních zdrojů je použité moderní uživatelské rozhraní. Zdroje jde lze procházet pomocí taxonomických a facetových klasifikací nebo vyhledávat podle zadaných výrazů.

Download